Ouderbijeenkomst Lekker Fit!

Samenvatting

Lekker fit! is een lesmethode waarin de thema's gezonde voeding, bewegen en gezonde keuzes centraal staan. Speciaal voor ouders is er een ouderbijeenkomst ontwikkeld die afgestemd is op Lekker fit! Hierin staan bewegen, ontbijt, frisdrank en tussendoortjes centraal.

Doel

Kennis van ouders over gezonde voeding en bewegen vergroten. Ouders stimuleren om gezonde keuzes te maken met en voor hun kinderen. Ouders betrekken bij Lekker fit!
 

Soort project/middel

Lesmethode, Overige activiteit

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

Ouderbijeenkomst Lekker fit!
Docentenhandleiding
Werkboekjes
Afsprakenposter

Uitgevoerd door

Leerkracht
Directie
Externe voorlichter

Website

Lekker fit op school
 

Contactgegevens

Nederlandse Hartstichting
Postbus 311
2501 CH
Den Haag
070-315 55 00
info@hartstichting.nl

Noordhoff Uitgevers bv
Postbus 58
9700 MB
GRONINGEN
050 - 5226888
ho@noordhoff.nl

Nederlandse Hartstichting
Ouderavonden
Postbus 311
2501 CH
Den Haag
070-3155513
voorlichtingsbijeenkomsten@hartstichting.nl

Prijs

Onbekend
Voor de oudervoorlichting vraagt de Hartstichting een donatie van 60,-. U hoeft niet te betalen voor de voorlichter, reiskosten en het voorlichtingsmateriaal. Voor minimaal 25 aanwezigen. Afhankelijk van het aantal leerlingen voor een hele school geschat op 799,-.

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact