Preventie kinderen (dreigend) overgewicht

Samenvatting

Door berekening van de BMI van elk kind dat het consultatiebureau bezoekt en van de kinderen die bij de schoolarts (van de GGD) in groep 2 en 7 komen, wordt duidelijk of het kind overgewicht heeft. Bij overgewicht worden deze kinderen doorverwezen naar een speciaal spreekuur van de diŽtist. Het kind (en de ouder) krijgen minimaal drie begeleidingsconsulten waarin zowel het eetpatroon/gedrag als het bewegingspatroon van het kind wordt besproken en geprobeerd wordt dit aan te passen met als doel dat de BMI gelijk blijft of minder wordt.
Alle uitvoerenden (verpleegkundigen, artsen en diŽtisten) zijn geschoold ten behoeve van het project. Er zijn materialen ontwikkeld voor de verwijzing naar het speciale spreekuur voor de begeleiding van de kinderen met hun ouders.

Doel

Vroeg signaleren van overgewicht en dit met behulp van preventieve programma's terugringen.
 

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

Uitgevoerd door

Schoolarts, consultatiebureau

Website

Meer informatie 1
 

Contactgegevens

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact