Schoolgezondheidsbeleid

Samenvatting

Schoolgezondheidsbeleid is het beleid dat een school voert om de gezondheid en veiligheid te bewaken en te bevorderen van iedereen die op school werkzaam is. De aandacht vanuit de GGD richt zich daarbij vooral op de kinderen. De GGD kiest zelf de scholen uit die voor dit project worden benaderd. Vervolgens stelt De school zelf de prioriteiten en een tijdslijn vast. GGD adviseert scholen over het opzetten van lessen over gezondheid en gedrag. Artsen en verpleegkundigen van de GGD geven lezingen op ouderavonden over thema’s die door de school zijn aangedragen. Scholen kunnen bij de GGD leskisten lenen om zelf projecten te organiseren. Leerkrachten kunnen bij de GGD terecht voor een overzicht van het aanwezige voorlichtings- en lesmateriaal. Ontbreekt informatie over een bepaald thema, dan kan de GGD in korte tijd over vrijwel elk onderwerp toch de gewenste informatie verzorgen.

Doel

Doel van het bespreken van het gezondheidsprofiel is te komen tot een activiteitenplan bestaande uit concrete activiteiten.
 

Soort project/middel

Lesmethode, Gastles

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Buitenschoolse Activiteiten
 

Middelen

Leerlingenboek
Leskist, ouderavond

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Directie
Externe voorlichter
Gastdocent

Website

Meer informatie 1
 

Contactgegevens

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Regio West-Brabant
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact