Groenten en fruit voor 9-12-jarigen uit achterstandsgezinnen

Samenvatting

Dit project richt zich op het stimuleren van groente- en fruitgebruik bij 9-12 jarige scholieren uit achterstandsgezinnen en hun ouders door school- en wijkinterventies. Twee interventies, peer education ofwel voorlichting voor en door de doelgroep en voedingsadvies-op-maat, zijn ontwikkeld voor de schoolsetting en worden op effect vergeleken in twee onderzoekssteden: Arnhem en Tilburg. Daarnaast zijn twee wijkinterventies ontwikkeld: voor kinderen het Kinderkookcafé en voor moeders de Lekker Fit! bijeenkomsten, waarin het proeven van en praten over groenten en fruit centraal staat. Voor alle interventieactiviteiten is een procesevaluatie uitgevoerd. De GGD’en zijn ingeschakeld bij ontwikkeling, uitvoering en onderzoek. Gemeten wordt op de determinanten: kennis, bewustwording, attitude en eigen effectiviteit. Indien effect wordt gevonden, zal de interventie landelijk worden geïmplementeerd. Bij de ontwikkeling van het werkboek, de handleiding en de video’s is samenwerking gezocht met het landelijke School-Gruiten ( = groente en fruit eten) project, maar in ‘Groenten en fruit voor 9-12-jarigen…’ wordt geen groente en fruit verstrekt op school. Bij de materiaalontwikkeling van het interactieve groenten- en fruit-advies-op-maat is samengewerkt met het Europese ProChildren project van de Erasmus universiteit.

Doel

Vergelijken van twee interventiemethodes voor 9-12-jarige schoolkinderen en ouders uit achterstandswijken: peer education (voor en door methode) en voedingsadvies-op-maat (persoonlijk afgestemde voorlichting) met als doel groente en fruitconsumptie te stimuleren door bepaalde determinanten van gedrag aan te pakken.
 

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Leerlingenboek
Docentenhandleiding
Cd-rom
Video

Uitgevoerd door

Leerkracht
Externe voorlichter
Gastdocent
Ouder
GGD’en, Wijk- en buurthuiswerkers, diëtisten van de thuiszorg of GGD en Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Website

Voedingscentrum
 

Contactgegevens

Voedingscentrum
J. Snel
Postbus 85700
2508 CK
Den Haag
070-306 88 85
snel@voedingscentrum.nl

Prijs

Gratis

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact