Actief leren bewegen: didactiek en praktijk

Samenvatting

Het boek laat zien hoe bewegingsonderwijs zodanig kan worden ingericht dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Uitgangspunt is daarbij dat in elke lessenserie of module verschillende leeractiviteiten een rol zouden moeten spelen, om ervoor te zorgen dat het geleerde in voldoende mate beheerst, begrepen en toegepast kan worden in diverse bewegingssituaties. In het boek wordt eerst ingegaan op de didactiek van actief leren, waarna strategieŽn worden behandeld die actief leren in de lessen lichamelijke opvoeding bevorderen. Vervolgens komt de praktijk aan de orde, waarbij drie voorbeeldlessen de theorie ondersteunen. Reflectie sluit elke les af. In het laatste deel van het boek staan instrumenten om actief leren vorm en inhoud te geven.

Doel

leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding
Cd-rom

Uitgevoerd door

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

Actief leren bewegen
 

Contactgegevens

HBuitgevers
Postbus 290
3740 AG
BAARN
035 - 5482299
info@HBuitgevers.nl

Prijs

Ä24,50
1 docenthandleiding met cd-rom

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact