Gezond is lekker

Samenvatting

Het project start met een basisvoorlichting voor docenten over voeding en een uitleg van het te gebruiken materiaal. Vervolgens is er een grote hoeveelheid lesjes beschikbaar, per leeftijdgroep, met de bijbehorende opdrachten en materialen. Zodra het project gestart is, bestaat de mogelijkheid om eens per week met de medewerkers van Health Risk Control de voortgang van het project te bespreken. Als basis voor het project geldt de methode voedingseducatie zoals die is ontwikkeld door het Voedingscentrum, de Stichting Leerplanontwikkelingen en Educaplan. Het is verder in overleg op maat aan te leveren door Health Risk Control.

Doel

Het aanleren van een gezond voedingspatroon aan kinderen.
 

Soort project/middel

Lespakket, Lesmethode, Spel, Gastles

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Leerlingenboek
Docentenhandleiding
Werkbladen

Uitgevoerd door

Leerkracht
Gastdocent
Ouder

Website

Meer informatie 1
 

Contactgegevens

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Rotterdam
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact