Ander spel

Samenvatting

Hernieuwde druk van het jeugdwerkschrift 'Ander spel'. Het boek bevat 120 grote en kleine groepsspelen, waarbij het accent ligt op samenwerking en spelplezier. Veel spelen zijn met een minimum aan materiaal uit te voeren. Er worden tips gegeven voor uitleg en begeleiding van de spelen.

Doel

speelplezier en kinderen leren samenwerken
 

Soort project/middel

Lesmethode

Geschikt voor groep

5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
Begin van de dag
Buitenschoolse Activiteiten
Speelkwartier (buiten)
Opvang voor-, tussen- en naschools
 

Middelen

Docentenhandleiding

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Medewerker voor-, tussen-, naschoolse opvang

Website

Meer informatie 1
 

Contactgegevens

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact