Groninger Interventie Methodiek (GIM)

Samenvatting

De Groninger Interventie Methodiek is gericht op de ontwikkeling van een innovatieve
methode die overgewicht en bewegingsarmoede op bevolkingsniveau bestrijdt.

Doel

De ontwikkeling van een innovatieve methode
die overgewicht en bewegingsarmoede op
bevolkingsniveau bestrijdt.
Subdoelen interventiewijk:
• Vermindering van kennisgebrek ten aanzien
van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB) met 5%
• Verbetering van het NNGB-gedrag in de
interventiewijk ten opzichte van de nulmeting
• Verbetering van de kennis van de richtlijnen
gezonde voeding (RGV) met 5%
• Verbetering van het RGV-gedrag in de interventiewijk
ten opzichte van de nulmeting
• Afremming van de trend van toenemend
overgewicht in de interventiewijk ten opzichte
van andere wijken (leeftijdsspecifiek)
 

Soort project/middel

Informatiebron

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Spel
Themakist voeding, beweeg-themakist, poppenkast
Activiteiten door en voor ouders (ontbijt op
school, oudervoorlichting)

Uitgevoerd door

Leerkracht
Directie

Website

Meer informatie 1
 

Contactgegevens

Prijs

Onbekend
Betaald uit budget GIM Pakketdelen: Projectweken over voeding en bewegen op 3 scholen binnen de Vensterschool met: • Algemene startmanifestatie • Voorlichting in de bovenbouw door een diëtist • Winkelspel • Themakist voeding • Poppenkast voor onder- en middenbouw • Extra aandacht voor bewegen door sportcoördinator • Beweeg-themakist • Activiteiten door en voor ouders (ontbijt op school, oudervoorlichting) • Gebruik stappentellers in de klas gecombineerd met voorlichting aan kinderen en ouders Beschikbaar voor onderdeel basisonderwijs: • Plan van aanpak voeding en bewegen project, digitaal • Procesevaluatie, digitaal • Plan van aanpak stappenteller project, digitaal • Evaluatie stappenteller project, digitaal

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact