School & Sport: Sport- en Beweegscan

Samenvatting

Met de Sport- en Beweegscan kan de sport- en beweegomgeving van kinderen en jongeren op wijkniveau in kaart worden gebracht. Waar sporten en bewegen kinderen en jongeren, waar kunnen zij sporten en bewegen en wat vinden ze ervan? Met de Sport en Beweegscan wordt duidelijk in hoeverre de omgeving van kinderen en jongeren uitnodigt
om te sporten en te bewegen en waar aanpassingen nodig zijn. Met de resultaten kunnen aanbod en vraag op elkaar afgestemd worden.

Doel

De scan kan op verschillende manieren worden
ingezet:
Inzicht krijgen in de situatie voor de ontwikkeling
van beleid
De mening van jongeren peilen
Een beeld van participatie of knelpunten
krijgen
Als startmeting bij aanvang van een project
 

Soort project/middel

Overige activiteit

Geschikt voor groep

1,2,3,4,5,6,7,8,
ouders

Voor welk moment

Niet gespecificeerd moment
 

Middelen

Folder/Brochure
De scan bestaat uit zes modules:
Module 1. Openbare beweegruimte
Module 2. Sportaccommodaties
Module 3. Sport op de school
Module 4. Sportverenigingen en sportbuurtwerk
Module 5. Sportaanbod
Module 6. Creatieve methoden

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Directie

Website

School & Sport
 

Contactgegevens

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
C. Bolt
Postbus 643
6710 BP
Ede
0318 - 490900
chienette.bolt@nisb.nl

Prijs

0,- - 5,-

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact