De wereld in een sporttas

Samenvatting

Het lespakket bestaat uit vijf onderdelen. Introductieles: leerlingen maken kennis met Pablo uit Brazilie en maken opdrachten over het land, sport en kinderrechten. Groepsopdrachten: leerlingen maken opdrachten over de verschillende landen, met leesopdrachten, en opdrachten over sport en kinderrechten. Lessen Lichamelijke opvoeding / spelactiviteiten: de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) hebben een land als thema. Leerlingen bereiden de introductie van de les voor, de docent de rest. Presentaties: leerlingen vertellen over het specifieke land aan de hand van een creatieve presentatie.
Nabespreking: terugkoppeling over het belang van sport en kinderrechten.

Doel

Kinderen van Nederland bewust te maken van het belang van sport en spel.
 

Soort project/middel

Lespakket

Geschikt voor groep

6,7,8

Voor welk moment

In de les
 

Middelen

Docentenhandleiding
Cd
Werkbladen
Spel
Poster
Website

Uitgevoerd door

Leerkracht
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Website

De wereld in een sporttas
 

Contactgegevens

Unicef
St. Barbonsweg 4
2516 BT
Den Haag
070-333 93 33


Prijs

17,50

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website   VO | Help | Over deze site | Links | Contact