Weet Wat Je Eet - lesprogramma

Samenvatting

In het lesprogramma "Weet wat je eet" werken de leerlingen zelfstandig aan de kerndoelen voeding binnen de vakken Biologie, Verzorging, Bewegingsonderwijs, Zorg en Welzijn. Het lesprogramma is breed inzetbaar bij gezondheidsbevordering op voedingsgebied. De leerlingen werken online aan de lessen en de docent kan de vorderingen volgen op de docentensite.
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Doel

Leerlingen van het VMBO/Havo/Vwo die hebben deelgenomen aan het lesprogramma WWJE hebben een hoger kennis niveau over gezond veilig en bewust eten dan leerlingen die het lesprogramma niet hebben gevolgd.
Tevens hebben leerlingen die het lesprogramma hebben gevolgd een positievere attitude ten aanzien van gezond veilig en bewust eten en beschikken ze over vaardigheden om een gezonde, veilige en bewuste voedingskeuze te maken.
 

Soort project/middel

Reguliere lestijd, Vakoverstijgend, Keuze-uur

Geschikt voor

Onderbouw, Bovenbouw, VMBO, HAVO / VWO

Tijdsduur

mogelijk per lesuur, maar ook als project
 

Middelen

Website
Lesprogramma

Uitgevoerd door

Docent LO
Docent Biologie / verzorging
Docent maatschappijleer
Docent ANW / science

Website

Weet wat je eet
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK
Den Haag
070-3068888
info@voedingscentrum.nl

Prijs

Zie website

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website  PO | Help | Over deze site | Links | Contact