De Gezonde Schoolkantine

Samenvatting

Het programma 'De Gezonde Schoolkantine' is een goede manier om van de schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken. Het biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken. Hierbij worden leraren, de kantinebeheerder, de directie, ouders, leerlingen en de GGD betrokken.
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Doel

Een schoolkantine met een gezond aanbod.
 

Soort project/middel

Reguliere lestijd, Vakoverstijgend, Buitenschools, (Maatschappelijke) stage, Overige activiteit

Geschikt voor

Onderbouw, Bovenbouw, VMBO, HAVO / VWO

Tijdsduur

Aantal maanden tot een jaar.
 

Middelen

Poster
Website
Folder/Brochure
Handleiding voor het schoolteam, handleiding voor kantinebeheerders, handleiding voor de GGD, checklist voor ouders en assortimentsmeter.

Uitgevoerd door

Directie
Leerkracht, GGD, leerlingen en ouders

Website

De Gezonde Schoolkantine
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens

Voedingscentrum
Postbus 85700
2508 CK
Den Haag
070-3068888
info@voedingscentrum.nl

Prijs

Gratis

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website  PO | Help | Over deze site | Links | Contact