School & Sport / Beweegmanagement

Samenvatting

Beweegmanagement is een samenwerkingsnetwerk van professionals uit de sectoren buurt(welzijn), onderwijs en sport(BOS). Het is een reactie op de huidige samenwerking, die vaak tijdelijk en ad hoc van aard is. Structurele en systematische samenwerking is een belangrijke voorwaarde om bewegingsarmoede en overgewicht tegen te gaan. Deze samenwerkende partners werken vanuit het onderwijs aan een goed sport- en beweegklimaat voor de jeugd. Het beweegmanagementteam zorgt ervoor dat een goed jeugdsportprogramma rond scholen in een wijk wordt uitgevoerd. Het team maakt afspraken over gebruik van accommodaties, organisatie van activiteiten, uitwisseling van kader. Er worden contacten gelegd en onderhouden met en tussen scholen, GGD'en en diverse sportaanbieders, zoals sportverenigingen, buurtwerk, jongerenwerk en de gemeente. Het Beweegmanagement maakt een lokaal programma van actie op basis van twee analyse-instrumenten: de beweegnorm en de sport- en beweegscan. De beweegnorm om het sport- en beweeggedrag van de jeugd in kaart te brengen (zowel kwantitatief als kwalitatief). De sport en beweegscan om de sport- en beweegomgeving in en om school te scannen op aantrekkelijkheid voor de jeugd.

Doel

Een toename in kwaliteit en kwantiteit van het sport- en beweeggedrag van jongeren in en om de school.
 

Soort project/middel

Vakoverstijgend

Geschikt voor

Onderbouw, Bovenbouw, VMBO, HAVO / VWO

Tijdsduur

15 dagdelen voorbereiding en uitvoering afhankelijk van activiteiten.
 

Middelen

Folder/Brochure

Uitgevoerd door

Docent LO
Directie

Website

NISB
NISB Webshop
 

Contactgegevens

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
C. Bolt
Postbus 643
6710 BP
Ede
0318 - 490900
chienette.bolt@nisb.nl

Prijs

Zie website
Afhankelijk van lokale invulling en reeds beschikbare informatie.

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website  PO | Help | Over deze site | Links | Contact