Bewegen samen regelen

Samenvatting

Voor een goede overgang van de basisschool naar de brugklas is het voor een docent in het voortgezet onderwijs van belang om ook rekening te houden met de geschiedenis en de beginsituatie van de kinderen. Er wordt voor gepleit om bij de start in het VO de kinderen niet meteen volop te introduceren in de specifieke activiteiten van het VO, maar dit uit te stellen ten gunste van het verkrijgen van een goed beeld van het bewegingsniveau.

Met bovenstaande als uitgangspunt is er binnen Bewegen Samen Regelen een proefuitgave voor de brugklas gemaakt. Deze proefuitgave bestaat uit één les van vier activiteiten, die veel verwantschap hebben met activiteiten die in het basisonderwijs aangeboden worden. De activiteiten zijn zo uitgeschreven dat de kinderen zelf het arrangement kunnen opbouwen en de activiteit kunnen starten. Daarnaast is er per activiteit een tipkaart voor de leerkracht.

De uitgave van de brugklasgymles is ontwikkeld door een werkgroep in samenwerking met Calo Windesheim en het Web (werkgroep voor bewegingsonderwijs, -therapie en -recreatie).

De leskaarten van de brugklasgymles bevinden zich nog in een verkenningsstadium. We gaan nog verder onderzoeken of dit in de toekomst zal leiden tot een publicatie 'Bewegen Samen Regelen in het voortgezet onderwijs'

Doel

Het verkrijgen van een goed beeld van het bewegingsniveau van nieuwe brugklasleerlingen.
 

Soort project/middel

Reguliere lestijd

Geschikt voor

Onderbouw, VMBO, HAVO / VWO

Tijdsduur

4 lessen
 

Middelen

Docentenhandleiding

Uitgevoerd door

Docent LO

Website

Bewegen Samen Regelen VO
 

Contactgegevens

Calo Windesheim
C. Visser
Postbus 10090
8000 GB
Zwolle

info@bewegensamenregelen.nl

Prijs

Onbekend

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website  PO | Help | Over deze site | Links | Contact