Real Fit

Samenvatting

Een te hoog lichaamsgewicht is voor veel jongeren een probleem. Het wordt momenteel zelfs als een van de grootste gezondheidsrisicoā€™s gezien. Veel jongeren vinden het gewoon niet leuk om overgewicht te hebben. Daarom heeft het Huis voor de Sport samen met GGD Westelijke Mijnstreek en Thuiszorg Westelijke Mijnstreek de cursus RealFit ontwikkeld.

Tijdens deze cursus gaan jongeren aan de slag binnen een fitnesscentrum en worden ze begeleid door een diƫtist. De cursus duurt 13 weken. De jongeren worden niet met een bestraffende vinger aangewezen en hoeven ook geen dieet te volgen. RealFit zorgt dat zij en hun ouders veel goede ideeƫn opdoen over gezond eten en dat ze plezier krijgen in bewegen. Het belangrijkste is dat de jongeren zich beter gaan voelen.
De ouders worden bij de cursus betrokken. Er zijn 3 ouderavonden waar samen met alle ouders besproken wordt hoe zij hun steentje bij kunnen dragen aan een actievere en gezonde leefstijl.
Er is een handboek met docenten instructies, werkboeken voor deelnemers en voorbeelddocumenten voor werving en monitoren. Op deze manier kunnen andere geĆÆnteresseerden de cursus ook organiseren. Het Huis voor de Sport Limburg onderhoudt de RealFit-website, fungeert als backoffice en is kenniscentrum.

Realfit is in 2011 doorontwikkeld met behulp van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs en sluit aan bij recente wetenschappelijke inzichten.
Dit project is ook beschreven op Loket Gezond Leven. Daar vindt u langdurende, evidence-based trajecten.

Doel

Jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar helpen een afname van hun overgewicht te bewerktstelligen.
 

Soort project/middel

Vakoverstijgend, Buitenschools

Geschikt voor

Onderbouw, Bovenbouw, VMBO, HAVO / VWO

Tijdsduur

12 weken interventie en 6-12 maanden nameting.
 

Middelen

Website
Project buitenschools
Cursuskalender

Uitgevoerd door

Directie
Mentor of decaan
Externen (ggd, fitness, dietist en gedragstherapeut)

Website

Real Fit
Huis voor de Sport Limburg
Bekijk op Loket Gezond Leven
 

Contactgegevens


S. Gerono-Bun
Postbus 5061
6130 PB
Sittard
046-4770590
info@huisvoordesport.org / info@realfit.nl

Prijs


Inclusief coordinatie en uitvoering en per locatie en organisatie verschillend. Voor meer informatie mail naar info@realfit.nl

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website  PO | Help | Over deze site | Links | Contact