Lesmodule zuivel 4: Van Koe naar Kantine

Samenvatting

Het project start met een brief waarin de directeur van de school hulp vraagt van de leerlingen. Hij is geschrokken van het Engelse televisieprogramma van Jamie Oliver waarin deze schoolkantines inspecteert. Ook in Nederland is er een kok opgestaan die schoolkantines onder de loep neemt.
De directeur vraagt de leerlingen hem te helpen. Hij wil graag dat ze de eigen schoolkantine onderzoeken en punten aangeven die voor verbetering in aanmerking komen. De leerlingen ontwerpen een eigen onderzoeksinstrument. Ze zullen onder meer kijken naar de consumentenprijs van de producten, ze zijn bezig met milieubesef, met gezonde en ongezonde producten en het productieproces.

Kernbegrippen
Grondstof, eindproduct, bedrijfskolom, produceren, productiefactoren, consumeren, consumentenprijs, milieubesef.

Doel

Na het volgen van deze module kunnen leerlingen:
werken met de begrippen: grondstof, eindproduct, bedrijfskolom, produceren, productiefactoren, consumeren, consumentenprijs, milieubesef;
uitleggen wat een bedrijfskolom is en hoe de bedrijfskolom van zuivel is opgebouwd;
zelf een onderzoek uitvoeren;
hun keuzes en beslissingen presenteren en beargumenteren.
 

Soort project/middel

Reguliere lestijd

Geschikt voor

Onderbouw, VMBO

Tijdsduur

onbekend
 

Middelen

Werkbladen

Uitgevoerd door

Docent Biologie / verzorging
Docent Economie

Website

Zuivelonline
 

Contactgegevens

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
Postbus 165
2700 AD
Zoetermeer
079-3430300
info@nzo.nl

Prijs

Gratis

Beschikbaar in

Heel Nederland
klik hier voor de Flash versie van deze website  PO | Help | Over deze site | Links | Contact