Het ravijn

Nodig: 2 stukken touw, fluitje
Groepsgrootte: minimaal 5 kinderen

De kinderen gaan hand in hand in een kring staan. U legt één stuk touw om de buitenkant van de groep en het andere stuk touw aan de binnenkant, zodanig dat er ongeveer 0,5 meter is tussen de twee touwen. Als u fluit gaan de kinderen in de cirkel rondlopen. Het is de bedoeling binnen de touwen te blijven lopen. Buiten de touwen is namelijk het ‘ ravijn’. Degene die buiten de touwen stapt is af en verlaat de kring. U past de touwen aan de kleinere kring aan.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact