Kruistikkertje

Groepsgrootte: vanaf 10 – 12 kinderen

Eén speler is de tikker. Hij roept van te voren de naam van de speler die hij wil tikken. Dan begint het spel. De tikker rent achter de genoemde speler aan. Maar als iemand de weg tussen de tikker en de genoemde speler kruist, dan moet de tikker de kruisende speler proberen te tikken. De tikker loopt dus steeds achter een andere speler aan. Ben je getikt, dan wordt je de nieuwe tikker; roep een naam en probeer die persoon te pakken te krijgen.
In dit spel komt het aan op tactiek. De speler die achterna gezeten wordt kan zo lopen dat een andere speler tussen hem en de tikker in komt te staan. Ook kan hij de hulp inroepen van de andere spelers. De groepsleden proberen te redden door zich tussen de tikker en degene die achternagezeten wordt te werpen.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact