Keuzes maken uit projecten

Er zijn veel projecten op het gebied van gezondheid die u als school aangeboden worden. Hieronder een stappenplan dat u helpt een keuze te maken.

Stappenplan

Stap 1         Inventariseer wat de school al doet op het gebied van gezondheid .
Stap 2         Signaleer welke onderdelen onderbelicht zijn.
Stap 3         Stel prioriteiten.
Stap 4         Bepaal hoeveel budget beschikbaar is voor een project.
Stap 5         Bepaal aan welke criteria een project moet voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot:

   • doelgroep
   • werkvormen
   • tijdsinvestering leerkracht
   • uitvoeringperiode

Stap 6         Bekijk welke projecten aan zoveel mogelijk van uw criteria voldoen.
Stap 7         Kies een project uit.

klik hier voor de Flash versie van deze website  Help | Over deze site | Links | Contact